Regulamin

REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1). Sklep Internetowy http://immotion.pl/ prowadzi sprzedaż rowerów i akcesoriów rowerowych za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu. Właścicielem sklepu jest IM MOTION S.C., WROCŁAW 53-138, ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 193A lok.12, NIP 8992552964.

2). Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej z klientem.

3). Z usług Sklepu mogą korzystać osoby fizyczne.

4). Dane osobowe rejestrowane w sklepie Internetowym są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizowania działalności sklepu z zachowaniem wszelkich wymogów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U 1997nr133 po. 833) o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

5). Ceny towarów prezentowanych w sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Sklep wystawia paragony i faktury VAT.

6). Cena towaru jest obowiązująca w chwili składania zamówienia przez klienta.

7). Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen, towarów, które znajdują się w Ofercie do wprowadzenia nowych towarów oraz do usuwania towarów, do przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz ich usuwania, a także do wprowadzania w nich zmian.

8). Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie Internetowej Sklepu, znajdujące się przy kupowanym towarze w chwili złożenia zamówienia.

9). Zdjęcia towarów umieszczane w Sklepie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych cech produktu.

10). Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią jego własność w rozumieniu przepisów o własności intelektualnej, a co za tym idzie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy prezentacji na innych stronach Internetowych bądź aukcjach bez zgody właściciela Sklepu.

11). Sklep http://immotion.pl/ nie łączy promocji i rabatów.

12). Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, które obowiązuje od momentu publikacji na stronie Internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu , będzie obowiązywała wersja Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.

13). Właściciel Sklepu może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez klienta Regulaminu , w szczególności gdy:

- klient podał dane niezgodne z prawdą , niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,

- dopuści sie zachowań , które zostaną uznane przez właściciela sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię właściciela Sklepu.

2. ZAMÓWIENIA

1). Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych, pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru.

2). W celu wysłania zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu.

3). Zamówienia przyjmowane są przez 7dni w tygodniu przez 24 godziny za pośrednictwem sieci internetowej.

4). Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na skrzynkę e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia.

5). Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Kupującego wpłaty za zakupiony towar, chyba że wybrana forma wysyłki stanowi inaczej.

6). Sklep zastrzega sobie prawo do prośby o potwierdzenie zamówienia i weryfikacji danych podanych przez klienta.

7). Zamówienie będzie zrealizowane , jeżeli towar jest dostępny w sklepie. W innym przypadku klient zostanie poinformowany i podejmie decyzję czy zrealizować niepełne zamówienie, czy anulować je, bądź czy zastąpić towar inną Ofertą.

8). Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w przypadku , gdy występują błędy w opisie produktu, ceny bądź stanu magazynowego w sklepie.

9). Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku , gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. PŁATNOŚCI I WYSYŁKA

1). Klient ma do wyboru następujące płatności:

- przelewem na podany numer konta

- gotówką

- za pośrednictwem Przelewy24

- raty banku Credit Agricole, Santander

2). W przypadku wyboru płatności przelewem na konto, klient ma obowiązek dokonać wpłaty w ciągu 48h od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie usunięte.

3). Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawcy.

4). Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

5). Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Kuriera DPD

6). Zamówienia realizujemy tylko na terenie kraju.

7). W przypadku płatności przelewem, realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym sklepu.

8). Przesyłki dostarczane są tylko w dni robocze.

9). Czas realizacji wynosi do 7 dni kalendarzowych.

10). Za opóźnienia wynikające z działania firmy wysyłkowej Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

4. ODMOWA PRYWATNOŚCI

1). Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2). Klient na prawo do wglądu swoich danych i do ich korekty.

3). Klient ma prawo żądać usunięcia swoich danych z bazy sklepu.

5. POSTANOWINIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i przepisy prawa polskiego.