Regulamin


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Sklep Internetowy http://immotion.pl prowadzi sprzedaż rowerów i akcesoriów rowerowych za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu. Właścicielem sklepu jest IM MOTION S.C., WROCŁAW 53-138, ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 193A lok.12, NIP 8992552964.

2) Sklep Internetowy i Sklepy Stacjonarne IM MOTION nie stanowią jednolitej sieci sklepów w interpretacji handlowej, przez co rozumie się oferowanie tego samego asortymentu w każdym ze sklepów w takich samych cenach. Dotyczy to zwłaszcza cen promocyjnych i wyprzedażowych. Ceny w Sklepie Internetowym IM MOTION ustalane są w oparciu o stany magazynu własnego, funkcjonalność dropshippingu oraz inne, niejawne czynniki mające wpływ na cenę końcową towaru i nie mogą stanowić podstawy do roszczenia przez Klienta obowiązywania takich samych cen w Sklepach Stacjonarnych IM MOTION korzystających z własnych magazynów.

     a) Klient może dokonać zakupu w Sklepie Internetowym z opcją odbioru w wybranym Sklepie Stacjonarnym. W takiej sytuacji zamówienie jest obsługiwane przez Sklep Internetowy, a Sklep Stacjonarny stanowi tylko miejsce odbioru i ewentualnie miejsce opłacenia zamówienia, jeśli to nie zostało opłacone z góry. 

     b) Czas oczekiwania na realizację zamówienia internetowego z odbiorem osobistym jest uzależniony od wielu czynników i przeciętnie wynosi 24-48 godzin od złożenia zamówienia w dni robocze (od poniedziałku do piątku), jednak z przyczyn od Sklepów niezależnych, może się wydłużyć, o czym Klient powinien zostać poinformowany.

3) Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej z klientem.

4) Z usług Sklepu mogą korzystać osoby fizyczne.

5) Dane osobowe rejestrowane w sklepie Internetowym są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizowania działalności sklepu z zachowaniem wszelkich wymogów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U 1997nr133 po. 833) o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

6) Ceny towarów prezentowanych w sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Sklep wystawia paragony i faktury VAT.

7) Cena towaru jest obowiązująca w chwili składania zamówienia przez klienta.

8) Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen, towarów, które znajdują się w Ofercie do wprowadzenia nowych towarów oraz do usuwania towarów, do przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz ich usuwania, a także do wprowadzania w nich zmian.

9) Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie Internetowej Sklepu, znajdujące się przy kupowanym towarze w chwili złożenia zamówienia.

10) Zdjęcia towarów umieszczane w Sklepie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych cech produktu.

11) Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią jego własność w rozumieniu przepisów o własności intelektualnej, a co za tym idzie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy prezentacji na innych stronach Internetowych bądź aukcjach bez zgody właściciela Sklepu.

12) Sklep http://immotion.pl nie łączy promocji i rabatów. Dotyczy to w szczególności rat 0% i znacznie przecenionych przedmiotów.
     a) Ceny promocyjne dotyczą towar, który znajduje się w magazynach sklepu IM MOTION. Ceny towaru dostępnego na specjalne zamówienie ustalane są indywidualnie.

13) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, które obowiązuje od momentu publikacji na stronie Internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, będzie obowiązywała wersja Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.

14) Właściciel Sklepu może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez klienta Regulaminu, w szczególności gdy:

     a) klient podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

     b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,

     c) dopuści się zachowań, które zostaną uznane przez właściciela sklepu za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię właściciela Sklepu.

2. ZAMÓWIENIA

1) Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych, pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru.

2) W celu wysłania zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu.

3) Zamówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny za pośrednictwem sieci internetowej.

4) Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na skrzynkę e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia.

5) Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Kupującego wpłaty za zakupiony towar, chyba że wybrana forma wysyłki stanowi inaczej.

6) Sklep zastrzega sobie prawo do prośby o potwierdzenie zamówienia i weryfikacji danych podanych przez klienta.

7) Zamówienie będzie zrealizowane, jeżeli towar jest dostępny w sklepie. W innym przypadku klient zostanie poinformowany i podejmie decyzję czy zrealizować niepełne zamówienie, czy anulować je, bądź czy zastąpić towar inną ofertą.

8) Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy występują błędy w opisie produktu, ceny bądź stanu magazynowego w sklepie.

9) Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

10) Klient zobowiązany jest do odebrania opłaconego towaru w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o gotowości Sklepu do wydania towaru. Po tym czasie może zostać naliczona opłata za magazynowanie towaru w wysokości 10 zł za każdą rozpoczętą dobę.

11) W przypadku zamówienia z płatnością przy odbiorze, klient zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru w przeciągu 48 godzin. W uzasadnionych okolicznościach termin ten może zostać klientowi przedłużony. Brak odbioru towaru w wyznaczonym terminie traktowany jest jako rezygnacja z zamówienia. W przypadku zamówień budzących wątpliwości w zakresie poprawności podanych przez klienta danych teleadresowych, Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia przed upływem 48 godzin.

12) Odstąpienie od umowy zawartej na odległość (zwrot zamówienia internetowego) możliwe jest w terminie 14 dni od odebrania zamówienia. Aby odstąpienie od umowy mogło zostać uznane za skuteczne, klient musi zwrócić towar wraz z dowodem zakupu. W przypadku zgubienia dowodu zakupu, konieczne jest dołączenie pisemnego oświadczenia o zagubieniu dowodu zakupu wraz z oświadczeniem dokonania zakupu. Instrukcja ułatwiająca zwrot zamówienia znajduje się pod adresem: https://immotion.pl/reklamacje-i-zwroty

3. PŁATNOŚCI, WYSYŁKA, ODBIÓR

1) Klient ma do wyboru następujące płatności:

     a) przelewem na podany numer konta

     b) gotówką

     c) za pośrednictwem Przelewy24

     d) raty banku Credit Agricole, Santander

2) W przypadku wyboru płatności przelewem na konto, klient ma obowiązek dokonać wpłaty w ciągu 48h od daty złożenia zamówienia. Brak wpłaty w tym terminie może skutkować anulowaniem zamówienia.

3) W przypadku płatności ratalnej, klient zobowiązuje się do złożenia w banku wniosku o przyznanie kredytu w przeciągu 24h od złożenia zamówienia. Brak wniosku może skutkować anulowaniem zamówienia.

4) W przypadku odbioru osobistego z góry opłaconego zamówienia, Klient zobowiązuje się do jego odbioru w ciągu maksymalnie 7 dni od daty złożenia zamówienia. Brak odbioru może skutkować anulowaniem zamówienia.

5) Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawcy.

6) Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

7) Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Kuriera DPD.

8) Zamówienia realizujemy tylko na terenie kraju.

9) W przypadku płatności przelewem, realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym sklepu.

10) Przesyłki dostarczane są tylko w dni robocze.

11) Czas realizacji wynosi do 7 dni kalendarzowych.

12) Za opóźnienia wynikające z działania firmy wysyłkowej Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

4. GWARANCJA SPRZEDAWCY, GWARANCJA PRODUCENTA

1) Sprzedawca udziela Klientowi pełnej gwarancji, jaka wynika z przepisów polskiego i europejskiego prawa z zastrzeżeniem wymogów punktu drugiego.

2) Nowy rower jako pojazd mechaniczny podlega procesowi docierania się podczas pokonywania nim pierwszych kilometrów. Dotyczy to w szczególności: kół, układu napędowego, układu hamulcowego oraz połączeń gwintowanych. Każdy z producentów rowerów z oferty IM MOTION dla zachowania pełnej gwarancji producenta wymaga wykonania dwóch przeglądów: przeglądu zerowego - wykonywanego przed pierwszą jazdą i przeglądu gwarancyjnego - wykonywanego w określonym terminie bądź po przejechaniu określonej liczby kilometrów. Każdy z rowerów zakupionych w internetowym sklepie IM MOTION i odebrany osobiście w dowolnym sklepie stacjonarnym IM MOTION przechodzi pierwszy z tych przeglądów - przegląd zerowy, co zostaje potwierdzone pieczątką w przypadku rowerów posiadających kartę gwarancyjną w wersji papierowej. Dla kart elektronicznych

     a) W przypadku zakupu wysyłkowego rowerów marki UNIBIKE, Klient zgadza się wykonać przegląd zerowy i przegląd gwarancyjny w wybranym przez siebie uprawnionym serwisie rowerowym w celu zachowania gwarancji producenta i przyjmuje do wiadomości, że brak takiego przeglądu może skutkować utratą gwarancji producenta.

5. ZACHOWANIE PRYWATNOŚCI

1) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2) Klient na prawo do wglądu swoich danych i do ich korekty.

3) Klient ma prawo żądać usunięcia swoich danych z bazy sklepu.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i przepisy prawa polskiego.